Aan de slag!

Deze site verschaft deelnemers van het project Raalte Wil Zon onafhankelijke informatie verstrekt door Stichting Duurzaam Salland. - ga naar de website

Vergunningen

Is een vergunning nodig?

Nee, in principe niet. Er zijn twee uitzonderingen die belangrijk zijn: er mag geen zonnepaneel worden geplaatst op asbestdaken en rieten kappen.
Het is natuurlijk altijd verstandig zelf nog onderzoek en/of navraag te doen of het wel of niet nodig is. Alle informatie is terug te vinden onder de website www.omgevingsloket.nl. Als u de vergunningscheck uitvoert, kunt u bepalen of een vergunning wel of niet nodig is.

Ik heb een monumentaal pand, mag ik daarop zonnepanelen plaatsen?

Dat verschilt per gemeente. Vraag het voor de zekerheid na bij uw gemeente.

Is een bouwvergunning nodig bij schuine daken?

Zonnepanelen op schuine daken is vergunningsvrij, indien binnen het dakvlak geplaatst wordt.

Is een bouwvergunning nodig bij plaatsing in het vrije veld?

Wij adviseren u hiervoor navraag te doen bij de gemeente.

Is een bouwvergunning nodig bij platte daken?

Het plaatsen op een plat dak is vergunningsvrij indien de hoogte van de zonnepanelen gelijk is aan de afstand tot de rand. Voorbeeld: Paneel ca. 1.700 x 1.000 mm. Indien paneel (portret/staand) onder een hoek van 45 graden wordt geplaatst is de hoogte ongeveer 120 cm. Indien paneel (landscape/liggend) onder een hoek van 45 graden wordt geplaatst is de hoogte ca. 70 cm. Bij staande plaatsing dient men dan minimaal 120 cm van de rand van het platte dak te blijven en bij liggend 70 cm.  Ondersteund door

Raalte Wil Zon is gesteund door de provincie Overijssel

Stichting Duurzaam Salland