Aan de slag!

Deze site verschaft deelnemers van het project Raalte Wil Zon onafhankelijke informatie verstrekt door Stichting Duurzaam Salland. - ga naar de website

Technische aspecten

Waar moet ik op letten bij het aanvragen van offertes?

De projectgroep heeft een lijst opgesteld met aanbevelingen die u kunt gebruiken bij het aanvragen van offertes. Deze is te vinden onder 'Documenten' .

Wat is +/- tolerantie en waarom wordt dit afgeraden?

Veel leveranciers leveren panelen met een +/- tolerantie. Wat veel mensen niet weten is dat het gehele systeem net zoveel produceert als de slechtst producerende panelen. Dus als er sprake is van +/- tolerantie van 3% op een paneel van 235 Wattpiek, dan kan de productie van één van de panelen dus 228 Wattpiek zijn, en daarmee zullen dus alle panelen 228 Wattpiek produceren.

Dit is dus niet te vergelijken met een paneel dat alleen een positieve tolerantie geeft. Daarom zullen alle panelen met een +/- tolerantie moeten worden vergeleken op de laagste waarde: in genoemd voorbeeld dus 228 Wp i.p.v. 235 Wp. Een Wp geeft bij een bepaalde basissituatie (#% gericht op het zuiden, #% dakhelling, # kWh/m2 instraling, etc) altijd gelijke productie volgens de geldende IEC normen. Vandaar dat de Wp-prijs de belangrijkste parameter voor prijsvergelijking is.

Sommige leveranciers van panelen met +/- tolerantie zullen aangeven dat de panelen uitgeselecteerd zijn (gebeurt a.d.h.v. “flash” metingen). In dat geval adviseren wij u deze uitleg alleen te accepteren als de flash waarde mag worden betaald en dan alleen op de slechtste flash-waarde van het systeem, want die bepaalt de productie van het gehele systeem.

Kunnen panelen met prisma-glas hogere productie leveren?

Sommige leveranciers zullen aangeven dat er (bijvoorbeeld door bijzonder prisma-glas) een hogere productie kan worden gehaald per Wp geinstalleerd vermogen. Het prisma-glas zorgt voor een grotere lichtinval bij lichtinval onder een bepaalde hoek. Dit wordt niet gemeten onder de standaard “Flash” meetmethoden zoals internationaal vastgesteld, omdat die loodrecht op het paneel worden genomen. Vermoedelijk heeft een prisma-glasplaat een positief effect. Echter, de prisma-glas-panelen zijn eerder vies en zullen vaker (en moeilijker) schoongemaakt moeten worden (de prisma’s zorgen voor een oneven glasoppervlak). De meeropbrengst gaat zeer waarschijnlijk verloren door het vuilere glas. Om zeker te zijn dat je tot een goed vergelijk komt, kun je een Wp-prijs voor een specifiek systeem vragen.

Wat is tegenwoordig een standaard paneel en kan ik dat in de toekomst nog wel bijkopen?

De prijs per Wp verschilt af en toe tussen mono en polycristallijn panelen (scheelt hooguit 2 cent per Wp; ene keer is poly goedkoper, andere keer is mono goedkoper, maar dat hangt af van het moment van inkoop). Eventuele meldingen van leveranciers m.b.t. de toekomstige ontwikkeling (mogelijk in toekomst niet meer standaard) is misleidend. De panelen worden steeds beter, dus het is ook niet zeker of 235 (momenteel veel geleverd) het lang uithoudt. Dat deze maatvoeringen niet meer standaard worden geleverd, betekent bovendien niet dat ze niet geleverd kunnen worden ("niet meer standaard" is iets anders dan "niet meer"). Fabrieken leveren soms in ranges van 5 tot wel 300 Wp per paneel al naargelang er besteld wordt.

Wat is de beste omvormer voor mijn systeem?

Omvormers moeten zorgen voor een zo laag mogelijk eigen gebruik en een zo hoog mogelijke omzettingsefficiency. Een goede installateur kent zijn productlijnen en weet dit optimum te bereiken door te spelen met onder- en overdimensioneren. Voor verschillende omstandigheden zal hij uit verschilende omvormers en panelen kiezen om zo dicht mogelijk bij dit optimum te komen. In Noord Europa zorgt de kou in de winter voor andere omstandigheden (meer geleiding?) dan de warmte in Zuid Europa, waardoor in het Noorden ondergedimensioneerd wordt ivm veiligheid en in het Zuiden makkelijk overgedimensioneerd kan worden. Lastige materie, dus dergelijke oordelen overlaten aan de installateur!

Wat is een kleinverbruiker?

Kleinverbruikers zijn aansluitingen tot max. 3*80A. Woningen zijn normaal gesproken altijd kleinverbruikers.

Wat is een grootverbruiker?

In de agrarische sector is een grootverbruiker zeer zelden aan de orde. Voor Raalte dorp zijn grote bedrijven als Beaphar, Hevea, Lupack e.d. grootverbruikers.

Wat is een draaistroommeter?

De eenvoudige omschrijving voor de draaistroommeter is de meter die iedereen kent, namelijk de meter met de schijf die harder gaat draaien als er meer wordt afgenomen en sinds vele jaren in nagenoeg iedere meterkast te vinden is.

Enexis, de netbeheerder voor onze gemeente plaatst altijd een nieuwe meter wanneer er zonnepanelen zijn geplaatst. De deelnemer moet dit aanvragen, dit gaat in overleg met uw installateur.

Wanneer moet de installatie werken?

De zonnepaneleninstallatie moet uiterlijk voor 15 augustus 2012 werkzaam zijn. Dit stelt de penvoerders in staat een controle uit te voeren en de administratieve handelingen op een rij te zetten voor 31 december 2012. Dit is namelijk de uiterlijste datum die Provincie Overijssel stelt om voor de subsidie in aanmerking te komen. Daarnaast geeft het de penvoerders nog ruimte om eventueel nieuwe deelnemers te benaderen indien het subsidiebudget niet helemaal wordt gebruikt door afvallers.

Mag ik het ook helemaal zelf installeren?

Ja, u mag als doe-het-zelver zelf monteren. U bepaalt zelf het aantal panelen en bestelt deze via een gekozen installateur/leverancier. Maar u dient zich er ook van bewust te zijn, dat als u het zelf monteert de garanties heel anders kunnen komen te liggen en u mogelijk geen aanspraak kan maken op garanties van bijvoorbeeld de leverancier en/of installateur. Er wordt geen dakopname gedaan, u dient daar zelf voor te zorgen. Voor alle andere benodigdheden: omvormer, kabels, bevestigingen e.d. draagt u zelf zorg. U kunt geen beroep doen op de deskundigheid van de installateur en bent zelf verantwoordelijk voor het eindresultaat. Na de installatie dient u het gereedmeldingsformulier met de voorgeschreven bijlagen in te dienen bij de penvoerders van 'Raalte Wil Zon'.

Wie gaat de installatie onderhouden/inspecteren?

Dit kunt u zelf doen of dit kunt u laten doen door een installateur. Hierover adviseren we u om afspraken te maken met uw installateur die het gemonteerd heeft. Een installateur kan bijvoorbeeld jaarlijks nakijken of alles nog goed functioneert. U kunt verwachten dat na 10-15 jaar de omvormer vervangen moet worden.

Hoe gaat de koppeling met mijn eigen net eruit zien?

De installateur die uw PV-installatie gaat aansluiten zal u adviseren over de te gebruiken meter. In de regel zult u een andere meter bij Enexis moeten aanvragen. Deze wordt kosteloos aangebracht. Het regelen van deze speciale meter kan de installateur ook verzorgen.

Hoeveel panelen kan ik aanschaffen en/of plaatsen?

Dit is afhankelijk van de plaatsingsmogelijkheid en de gewenste investering. U kan een schouw/ dakopname laten doen en aan de hand daarvan kunt u (laten) bepalen hoeveel panelen u kan en wilt plaatsen.

Wat is het vermogen en de maatvoering van de panelen?

Dit is afhankelijk van de door u, in overleg met uw installateur gekozen opties. De meeste panelen hebben een vermogen van tussen de 180 Wp en 240 Wp. De afmetingen van de panelen zijn afhankelijk van het vermogen (meer vermogen = meer oppervlak). Ook het gewicht van de zonnepanelen is per type paneel verschillend.

Hoeveel elektriciteit produceert een paneel?

Dat is afhankelijk van het vermogen van een paneel. Het vermogen van een paneel wordt uitgedrukt in Wp. Per Wp wordt ca. 0,85 kWh per jaar geproduceerd.

Wie bepaalt of het dak de panelen kan dragen?

U bent zelf verantwoordelijk voor de dakconstructie. Indien gewenst kan de installateur een constructeur aanbevelen, maar de kosten voor de gewenste of benodigde draagkrachtberekening en/of beoordeling ter plaatse zijn voor u. 

Hoe worden de zonnepanelen gelegd bij een schuin dak?

Dat is afhankelijk van de mogelijkheden en/of onmogelijkheden van het dak en dat zal blijken na de dakopname.

Welke omvormers worden toegepast?

Dit is afhankelijk van de door u, in overleg met uw installateur gekozen opties.

Wie gaat de panelen monitoren of deze goed functioneren?

Dit moet u overleggen met uw installateur. Er bestaan omvormers waarop standaard een opbrengstmeter is opgenomen. Bij andere omvormers kunnen dergelijke meters als optie worden toegevoegd. Daarnaast zijn er mogelijkheden om de omvormer vanaf uw computer of via internet uit te lezen. U kunt dit in sommige gevallen zelfs door uw installateur of leverancier laten doen. Bespreek de mogelijkheden en de bijbehorende meerkosten met uw installateur.

Welke garanties worden gegeven?

Dit moet u overleggen met uw installateur. Op de zonnepanelen wordt meestal een productgarantie gegeven van 10 tot 12 jaar, (de meeste Chinese producenten geven 10 jaar garantie). De opbrengstgarantie na 12 jaar is meestal 90% en na 25 jaar is dit nog minimaal 80%. De verwachte levensduur van de zonnepanelen is 25 tot 30 jaar. De omvormer heeft meestal een garantieperiode van 5 jaar en kan tegen meerprijs worden verlengd. Wij adviseren u 10 jaar garantie te vragen. De omvormer zal in de regel tijdens de levensduur van de zonnepanelen éénmaal vervangen moeten worden (dus na ca. 15 jaar).

Als de leverancier failliet gaat heb ik dan nog garantie?

Ja, het gaat hierbij om productgarantie en dat staat los van de leverancier. Op de offerte dient duidelijk vermeld te worden wie de fabrikant is.

Hoe zit het met storingen?

Hierover dient u een aparte afspraak te maken met uw installateur. De kosten komen voor uw eigen rekening.

Kan ik de installatie later uitbreiden met een paar zonnepanelen?

De mogelijkheid van bijplaatsen panelen op dezelfde omvormer is in sommige gevallen mogelijk. Neem hiervoor altijd contact op met uw installateur. Hij kan dit voor u berekenen.

Wanneer bijvoorbeeld 3100 Wp is geïnstalleerd, dient een omvormer te worden gekozen welke geschikt is voor dit vermogen. Is in dit geval gekozen voor een omvormer van 3700 Wp, dan kunnen er nog 2 panelen worden bijgeplaatst. Was er bijv. reeds 3600 Wp geïnstalleerd en had men hier een omvormer van 3700 Wp geïnstalleerd (bij aanleg een prima keuze), dan zijn er geen uitbreidingsmogelijkheden.

Worden er bij het installeren van de zonnepanelen nog eisen gesteld aan de bereikbaarheid met een hoogwerker, kraan of iets dergelijks?

Het hangt een beetje af of het om een plat dak gaat of een schuin dak. Boven de 2,5 m moet er bescherming zijn tegen vallen. Vaak mag het dak betreden worden d.m.v. een ladder, maar dan begint het valgevaar. Even uitgaande van een schuin dak dan kan gebruik worden gemaakt van een steiger met horizontale uitlading indien laag gewerkt wordt. Een daksteiger behoort ook tot de mogelijkheden of een valbeveiliging d.m.v. een lijn die bv over het dak geslagen wordt. Een installateur dient hiervoor zorg te dragen. Ik wijzen u erop, dat indien de installateur dit nalaat, de opdrachtgever medeverantwoordelijk blijft, dus aan u ook de taak te controleren.

Is het energieverbruik om een zonnepaneel te maken niet hoger dan de opbrengst?

Nee, de zogenaamde energetische terugverdientijd van een zonnepaneel ligt ergens tussen de 2,5 en 3 jaar. De energieopbrengst daarna is pure CO2-besparing.

Ondersteund door

Raalte Wil Zon is gesteund door de provincie Overijssel

Stichting Duurzaam Salland