Aan de slag!

Deze site verschaft deelnemers van het project Raalte Wil Zon onafhankelijke informatie verstrekt door Stichting Duurzaam Salland. - ga naar de website

Subsidie

Hoeveel deelnemers zijn er?

In totaal zijn er 84 particulieren en 24 bedrijven die zich middels een intentieverklaring hebben ingeschreven voor Raalte Wil Zon.

Hoeveel subsidie is er toegekend?

Er is € 0,75 / Wp aangevraagd en toegekend. Stichting Duurzaam Salland heeft ervoor gekozen om onder het maximumbedrag van € 1,00 / Wp te zitten, aangezien dit naar alle waarschijnlijkheid de kans op toekenning van de subsidie sterk zou vergroten.In totaal is er voor 'Raalte Wil Zon' € 565.519,- subsidie toegekend.

Kan ik ook subsidie krijgen als ik ergens anders panelen koop?

Ja, dat kan. U bent vrij om te kiezen voor uw eigen installateur en/of leverancier van zonnepanelen. Echter wij verlangen wel dat u aan het einde van het traject de door ons gevraagde gegevens en documenten aan ons verstrekt. Pas wanneer wij deze informatie van u hebben ontvangen en gecontroleerd, ontvangt u de subsidie. Wij kunnen dit dan goed verwerken voor de vaststelling van de daadwerkelijke subsidie bij de Provincie Overijssel.

Waarom is er nog een vaststelling van de subsidie nodig? We hebben de subsidie toch al gekregen?

De subsidie is toegekend onder specifieke voorwaarden. Zo moeten de deelnemers binnen een bepaalde afstand van elkaar wonen (binnen een cirkel met een straal van 6 km) en moet minimaal 100.000 Wp geinstalleerd vermogen worden gerealiseerd. Pas als aan de subsidievoorwaarden is voldaan, wordt de subsidie definitief toegekend.

Mag ik ook panelen plaatsen als ik mij (nog) niet heb ingeschreven voor een intentieverklaring?

Ja, maar u ontvangt dan geen subsidie. U kunt echter wel profiteren van het voordeel door de centrale inkoop van de panelen. Wij willen u erop wijzen dat wij een reservelijst hebben opgesteld voor de belangstellenden. Wanneer u ook op deze lijst wilt komen kunt u dat doorgeven door een email te sturen naar raaltewilzon@duurzaamsalland.nl. Graag ontvangen wij dan uw NAW gegevens met daarbij een inschatting van de hoeveelheid Wattpiek die u zou willen plaatsen. Er staat een rekenveld bij 'Documenten' waarmee u een inschatting voor uw eigen installatie kunt maken.

U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwe subsidieregeling van de provincie. De maximale subsidie ligt voor 2012 veel lager (25 tot 50 eurocent per Wp). Zonopkomst is bezig met een nieuwe aanvraag voor Raalte en omgeving. U kunt u aanmelden via zonopkomst@duurzaamsalland.nl.

Stel dat er mensen afvallen, kunnen er dan nieuwe deelnemers gebruik maken van de subsidie?

Ja, dit kan. We hebben hiervoor toestemming van de subsidieverstrekker (Provincie Overijssel). Indien er afvallers zijn, kan hun plek worden ingenomen door bestaande deelnemers die meer panelen willen dan in eerste instantie opgegeven of door nieuwe deelnemers. De penvoerders hebben inmiddels al een reservelijst voor nieuwe deelnemers, maar u kunt zich daar nog steeds voor aanmelden door een email te sturen naar info@raaltewilzon.nl of naar raaltewilzon@duurzaamsalland.nl.

Waar kan ik de subsidievoorwaarden vinden?

U kunt alle voorwaarden die door de Provincie Overijssel zijn gesteld nalezen op de site van de  provincie

Mag ik meer of minder panelen afnemen dan waarvoor ik subsidie krijg?

Ja. U mag extra panelen aanschaffen. U krijgt in principe over de aangevraagde Wattpiek subsidie. U weet dus wat u krijgt aan subsidie. Echter indien u meer panelen zou willen aanschaffen, dan in de intentieverklaring is aangegeven zou het kunnen dat u toch meer subsidie kan krijgen. Er bestaat namelijk de mogelijkheid om de totale aangevraagde Wp te (her)verdelen onder de deelnemers indien er per penvoerder minder Wp wordt gerealiseerd.

Als ik ook al subsidie krijg vanuit de SDE-regeling, kom ik dan ook in aanmerking voor deze subsidie?

Nee, de subsidie verstrekt door de Provincie Overijssel is niet stapelbaar. U kunt uiteraard wel gebruik maken van ons inkoopvoordeel.

Ondersteund door

Raalte Wil Zon is gesteund door de provincie Overijssel

Stichting Duurzaam Salland