Aan de slag!

Deze site verschaft deelnemers van het project Raalte Wil Zon onafhankelijke informatie verstrekt door Stichting Duurzaam Salland. - ga naar de website

Raalte Wil Zon 3

Hoe gaat het nu verder?

Voor Raalte Wil Zon 1 en 3 is een speciale website opgericht waarop de penvoerders hun werkwijze toelichten (www.raaltewilzon.nl)

Penvoerders Herman Tibben en Sander Booijink gaan hiervoor de kar trekken. Zij zullen tijdens de informatiebijeenkomst van 22 februari 2012 hun projectplan presenteren.ZonopkomstOndersteund door

Raalte Wil Zon is gesteund door de provincie Overijssel

Stichting Duurzaam Salland