Aan de slag!

Deze site verschaft deelnemers van het project Raalte Wil Zon onafhankelijke informatie verstrekt door Stichting Duurzaam Salland. - ga naar de website

Raalte Wil Zon 2

Hoe gaat het nu verder?

Voor Raalte Wil Zon 2 geldt dat er geen keuze is gemaakt voor één hardware-leverancier. Net als Stichting Duurzaam Salland heeft penvoerder Siny Oude Nijhuis de keuzevrijheid van de deelnemers hoog in het vaandel staan. Zij wil de door de projectgroep verzamelde kennis delen via deze website (http://raaltewilzon.duurzaamsalland.nl), zodat u goed in staat bent uw eigen offertes op te vragen en te vergelijken.

Naast het bijwonen van de bijeenkomst op 22 februari in de Leeren Lampe adviseert zij deelnemers op 1 maart om 19.30 de inloopbijeenkomst van Zonopkomst bij te wonen in het Kulturhus te Raalte. Deze bijeenkomst wordt ook warm aanbevolen door Stichting Duurzaam Salland.

Zonopkomst is een landelijk opererende, onafhankelijke inkooporganisatie met een specialistische helpdesk. Zonopkomst organiseert een centrale inkoop van ca. 5,2 MegaWatt zonnepanelen, voor o.a. inkoopcollectieven in Delden, Deventer, Kampen, Nijverdal, Wilp, Epse en Limburg. Zij werken bij voorkeur met lokale installateurs en helpen u eventueel bij het aanvragen van een duurzaamheidslening of het bepalen van andere kostenbesparingen op energiegebied.

 

Simpele afhandeling subsidie

Voor Raalte Wil Zon 2 is een simpele afhandeling mogelijk. Er wordt op twee momenten een document van u gevraagd:

Omdat u tot op heden alleen een intentieverklaring heeft afgegeven, wordt allereerst verzocht vóór 31 maart 2012 het Formele aanmeldingsformulier in te dienen met bijbehorende bijlagen.

Vervolgens wordt u verzocht na de installatie van de zonnepanelen het Gereedmeldingsformulier in te dienen vóór 15 augustus 2012. Dit geeft ons nog tijd om de papieren afhandeling richting de provincie af te ronden en eventueel overblijvende subsidie te verdelen onder nieuwe aanmeldingen (er is een reservelijst aanwezig).

Zonopkomst

Contact 'Raalte Wil Zon 2'

Wilt u contact met de penvoerder van 'Raalte Wil Zon 2' opnemen, dan verzoeken wij u dat per email te doen. U kunt ons bereiken via het volgende emailadres:

raaltewilzon@duurzaamsalland.nl

U kunt ons ook via de post bereiken.

Postadres:

Raalte Wil Zon 2
t.a.v. Siny Oude Nijhuis
p.a. Stichting Duurzaam Salland
Stobbenbroekerweg 16A
8101 NT Raalte
Ondersteund door

Raalte Wil Zon is gesteund door de provincie Overijssel

Stichting Duurzaam Salland