Aan de slag!

Deze site verschaft deelnemers van het project Raalte Wil Zon onafhankelijke informatie verstrekt door Stichting Duurzaam Salland. - ga naar de website

Specifiek voor particulieren

Kan ik als particulier fiscaal voordeel krijgen over de investering?

Ja dat kan. Ook particulieren kunnen fiscaal voordeel hebben bij het aanschaffen van zonnepanelen. U kunt bijvoorbeeld de installatie van zonnepanelen meenemen in uw hypotheek (waardoor u hypotheekrenteaftrek geniet over de lening). Ook zijn er veel gemeenten die een duurzaamheidslening aanbieden. De duurzaamheidslening valt onder hetzelfde type leningen als uw hypotheek, waardoor ook de rente van de duurzaamheidslening als aftrekpost bij de belastingaangifte kan worden meegenomen. In dit voorbeeld is aangegeven hoe positief dit voor een particulier kan uitpakken.

Ik heb gehoord over een lening bij de gemeente Raalte. Hoe zit dat?

Er kan door particulieren een duurzaamheidslening verkregen worden tot max. € 15.000,- met een 3% lagere rente dan de marktrente van SVN. Deze lening moet in 10 tot 15 jaar zijn terugbetaald. Zie voor meer informatie www.raalte.nl en/of neem contact op met de duurzaamheidsambtenaar Jasper Arends (jasper.arends@raalte.nl) van de Gemeente Raalte. Op de informatieavond van 22 februari zal er een uitleg worden gegeven over de duurzaamheidslening.

Regelen de penvoerders voor mij de aanvraag van deze duurzaamheidslening?

Nee, de penvoerders houden zich enkel bezig met het coördineren van de uitvoering met betrekking tot de zonnepanelen. Zonopkomst heeft aangegeven dat zij u wel helpen de duurzaamheidslening aan te vragen indien u zich aansluit bij hun inkoopcollectief.

Mag ik als particulier buiten Raalte (buiten de straal van 6km) gebruik maken van het inkoopvoordeel?

Ja, maar u ontvangt dan geen subsidie.

Als ik ook al subsidie krijg vanuit de SDE-regeling, kom ik dan ook in aanmerking voor deze subsidie?

Nee, de subsidie verstrekt door de Provincie Overijssel is niet stapelbaar. U kunt uiteraard wel gebruik maken van ons inkoopvoordeel.

Moet ik naar een andere energiemaatschappij vanwege de opwekking van groene stroom?

Nee, elke energieleverancier moet wettelijk tot 5.000kwh salderen vanaf 1 juli 2011.

Hoeveel panelen is voor particulieren optimaal om aan te schaffen, los van de subsidie?

Er is hiervoor geen standaard antwoord. Echter u kunt wel aannemen dat u nooit meer panelen moet aanbrengen die meer energie opbrengen dan uw jaarlijkse energieverbruik. Dit heeft te maken met de salderingsregeling.

Kan ik de omvormer combineren met mijn buurman?

Nee, er worden systemen aangelegd per meter c.q. deelnemer. Men mag volgens de wet niet over de eigen perceelgrens leveren. De subsidie wordt ook per deelnemer verstrekt.Ondersteund door

Raalte Wil Zon is gesteund door de provincie Overijssel

Stichting Duurzaam Salland