Aan de slag!

Deze site verschaft deelnemers van het project Raalte Wil Zon onafhankelijke informatie verstrekt door Stichting Duurzaam Salland. - ga naar de website

Organisatie: Algemeen

Wat is het doel van Raalte Wil Zon?

Het doel is het stimuleren van een gezamenlijke aanschaf van goede zonnepanelen met een optimale prijs/kwaliteit verhouding. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de door de Provincie Overijssel beschikbaar gestelde subsidie. We streven ernaar om tijdens het traject zo veel mogelijk gebruik te maken van lokale partijen.

Hoeveel deelnemers zijn er?

In totaal zijn er 84 particulieren en 24 bedrijven die zich middels een intentieverklaring hebben ingeschreven voor Raalte Wil Zon.

Om hoeveel zonnepanelen gaat het?

Er zijn vele typen zonnepanelen. Ieder type zonnepaneel heeft een eigen vastgesteld vermogen. De panelen hebben als overeenkomst dat voor ieder type paneel het vermogen wordt uitgedrukt in Wattpiek (Wp). In totaal is er voor het produceren van 754.025 Wp geinstalleerd vermogen subsidie verkregen voor 'Raalte Wil Zon'.

Ter illustratie: met 754.025 Wp zullen de deelnemers van Raalte Wil Zon de komende 25 jaar gemiddeld ongeveer 640.000 kWh per jaar aan elektriciteit met zonnepanelen opwekken. Hiermee bereiken we dat de energiecentrales de komende 25 jaar een grote hoeveelheid elektriciteit minder hoeven te produceren. Deze hoeveelheid elektriciteit staat gelijk aan het gebruik van ongeveer 180 huishoudens in Raalte. Dat staat dus ook gelijk aan 180 gezinnen die 25 jaar lang geen CO2 uitstoot door hun elektriciteitsgebruik veroorzaken.

Hoe gaat het hele uitvoeringstraject in zijn werk?

Zodra u de keuze heeft gemaakt om verder deel te nemen, vraagt u offertes aan bij een leverancier/installateur naar eigen keuze.

Het is belangrijk dat minimaal één van deze partijen vervolgens contact met u opneemt en bij u op locatie komt voor een zogenaamde schouw. Dit is nodig voor dakopname, offerte en rendementsberekening op maat. U vergelijkt de offertes met elkaar (bijvoorbeeld met de checklist op deze website) en als u een akkoord geeft, dan stuurt u de voor akkoord getekende offerte samen met het formele aanmeldingsformulier (te vinden onder 'Documenten') naar 'Raalte Wil Zon'. LET OP: Raalte Wil Zon 1 en 3 gebruiken een ander formulier dan Raalte Wil Zon 2!

Het formele aanmeldingsformulier vervangt de eerder door u ondertekende intentieverklaring en moet binnen zijn vóór 31 maart 2012. We willen namelijk graag op tijd weten hoe de stand van zaken is wat betreft het totaal aantal Wp. Zo nodig kunnen deelnemers van de reservelijst ook nog gebruik maken van de subsidie.

De zonnepanelen kunnen daarna besteld en geplaatst worden.

U kunt er ook voor kiezen om de panelen zelf te plaatsen, waarbij u er voor kunt kiezen om wel of niet mee te doen met de gezamenlijke aanschaf van zonnepanelen bij een inkoopcollectief (zoals Zonopkomst of het Raalter Installateurs Collectief).

In verband met het veiligstellen van de subsidie (u moet immers aan alle voorwaarden voldoen), is gekozen voor een methodiek t.a.v. de offerte, rendementsberekening en eindcontrole. De documenten hiervoor vindt u onder 'Documenten. Zonopkomst en het Raalter Installateurs Collectief hebben hierover al afspraken gemaakt met de penvoerders. Maakt u een andere keuze, dan hoeft slechts enkele documenten in te vullen (zie 'Documenten'). Het is belangrijk dat aan het einde van het traject de door ons gevraagde gegevens en documenten aan ons zijn verstrekt. Pas wanneer wij deze informatie van u hebben ontvangen en gecontroleerd, ontvangt u de subsidie.

Hoe vindt verrekening plaats bij teruglevering aan het net?

Salderen betekent dat u voor uw teruggeleverde stroom hetzelfde krijgt als waarvoor u het afneemt. Dus naast de kilowattuurprijs krijgt u ook uw BTW en energiebelasting terug. Nu betalen kleine afnemers relatief veel energiebelasting, en grote afnemers relatief weinig energiebelasting. Tot voor kort was het zo dat energieleveranciers maximaal 5.000 kilowattuur aan u saldeerden. Onder andere Greenchoice heeft in overleg met de Belastingdienst besloten dat men onbeperkt gaat salderen.- Lees verder


Mag ik ook panelen plaatsen als ik mij (nog) niet heb ingeschreven voor een intentieverklaring?

Ja, maar u ontvangt dan geen subsidie. U kunt echter wel profiteren van het voordeel door de centrale inkoop van de panelen. Wij willen u erop wijzen dat wij een reservelijst hebben opgesteld voor de belangstellenden. Wanneer u ook op deze lijst wilt komen kunt u dat doorgeven door een email te sturen naar raaltewilzon@duurzaamsalland.nl. Graag ontvangen wij dan uw NAW gegevens met daarbij een inschatting van de hoeveelheid Wattpiek die u zou willen plaatsen. Er staat een rekenveld bij 'Documenten' waarmee u een inschatting voor uw eigen installatie kunt maken.

Kan ik mij nog voor een nieuwe subsidieronde aanmelden?

U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwe subsidieregeling van de provincie. De maximale subsidie ligt voor 2012 veel lager (25 tot 50 eurocent per Wp). Zonopkomst is bezig met een nieuwe aanvraag voor Raalte en omgeving. U kunt u aanmelden via zonopkomst@duurzaamsalland.nl.

Bij wie moeten we zijn voor vragen over techniek, plaatsing e.d.?

Voor technische vragen en vragen over montage dient u contact op te nemen met de door u gekozen installateur. Voor vragen over de subsidie dient u contact op te nemen met de penvoerders van Raalte Wil Zon 1, Raalte Wil Zon 2 of Raalte Wil Zon 3.

Er staan ook veel technische vragen beantwoord op deze website onder 'Technologie'.

Wat als ik in eerste instantie een intentieverklaring heb getekend, maar nu toch wil afzien van deelname?

Dan kunt u dit doorgeven aan de penvoerders 1 & 3 door een email te sturen naar info@raaltewilzon.nl of aan penvoerder 2 door een email te sturen naar raaltewilzon@duurzaamsalland.nl. U wordt dan van de lijst met deelnemers verwijderd. Tevens zullen wij zorg dragen dat uw NAW gegevens worden verwijderd uit onze bestanden.

Als er deelnemers zijn die meer Wattpiek willen dan in eerste instantie aangegeven, kan dat dan?

De deelnemers die zich reeds hebben ingeschreven met een intentieverklaring kunnen aangeven dat zij meer panelen (Wattpiek) willen plaatsen dan in eerste instantie opgegeven. Als er deelnemers uitvallen of er deelnemer zijn die juist minder panelen kunnen plaatsen, en er zo dus subsidiegeld 'overblijft' zullen wij dit eerst verdelen onder deze deelnemers. Indien er dan nog geld overblijft zullen wij mensen op de reservelijst benaderen.

Hoe ziet de planning van het vervolgtraject eruit?

Om een duidelijk beeld te geven van de tijdslijn, hebben wij een tijdschema opgesteld (te vinden onder 'Documenten'. Daarbij is ook genoemd wat er aangeleverd moet worden bij de penvoerders.Ondersteund door

Raalte Wil Zon is gesteund door de provincie Overijssel

Stichting Duurzaam Salland