Aan de slag!

Deze site verschaft deelnemers van het project Raalte Wil Zon onafhankelijke informatie verstrekt door Stichting Duurzaam Salland. - ga naar de website

Nieuws

Maandlastverlichting voor particulieren door zonnepanelen (24-11-2011)

Stichting Duurzaam Salland heeft een voorstel gedaan aan de gemeente Raalte voor versoepeling van de Duurzaamheidslening. De verwachting is dat deze versoepeling het gebruik van de lening aanzienlijk zal verhogen. De versoepeling van de regeling zal ook voor de initiatiefnemers van Duurzaam Heeten voordelen hebben.

Tevens is de stichting bezig met een nieuwe zonnepanelen-actie. Deze actie is gebaseerd op de voordelen die o.a. de duurzaamheidslening biedt en zal particuliere woningbezitters moeten overhalen tot investeringen in duurzame energie.

Overigens is de duurzaamheidslening ook van toepassing op andere energiebesparende maatregelen, zoals zonneboilers.

Duurzaamheidslening

Een Duurzaamheidslening is een lening voor particuliere woningbezitters tegen een vaste lage rente. Met de Duurzaamheidslening financiert u het energiezuiniger maken van uw huis.

Rekenvoorbeeld voor zonnepanelen: direct lagere maandlast

Stel, u heeft ruimte voor 3.760 Wp zonnepanelen waarmee u 3.196 kWh per jaar kunt produceren. De installatie kost u € 1,76 per Wp, ofwel € 6.617. Daar komen naar schatting € 0,30 per Wp installatiekosten bij. De totale investering is dan € 7.745, 60.

De totale investering is derhalve meer dan € 7.500. U kunt daarvoor een duurzaamheidslening afsluiten voor een periode van 15 jaar met een rente van ca. 2,5%. Bij een inkomstenbelasting van 33% is de netto rente 2,5% - (33%*2,5%) = 1,68%.

De gemiddelde afbetaling incl. rente is over een periode van 15 jaar € 48,63 per maand.

Normaal gesproken zou u € 0,24 per kWh betalen. U kunt 3.196 kWh per jaar produceren met deze zonnepanelen. U bespaart dus 3.196 kWh * 0,24 = € 767,04 per jaar, ofwel € 63,92 per maand. U bespaart dus gelijk in het eerste jaar al € 63,92 - € 48,63 = € 15,29 per maand (ofwel € 183,54 per jaar). Klik hier voor een overzicht.

Overigens is ook bij het gebruik van de hypotheek als financiering een positief rendement te behalen bij 33% inkomstenbelasting en 5% hypotheekrente. U bespaart in dat geval ca. € 110 per jaar.

Ervan uit gaande dat de elektriciteitsprijs de komende jaren alleen maar oploopt, zal dit voordeel de komende jaren alleen maar meer worden.

Duurzaamheidslening interessanter dan spaargeld inzetten

Verrassend genoeg is de duurzaamheidslening interessanter dan het gebruik van spaargeld voor een investering in zonnepanelen. Bij de Rabobank kunt u internetsparen met een rente van 2,1% (www.rabobank.nl, 24 november 2011). De netto rente die u betaalt voor de duurzaamheidslening is 1,68%. Als u dus uw spaargeld zou aanspreken, zou u 2,1% - 1,68% = 0,41% rente mislopen.

Ondersteund door

Raalte Wil Zon is gesteund door de provincie Overijssel

Stichting Duurzaam Salland