Aan de slag!

Deze site verschaft deelnemers van het project Raalte Wil Zon onafhankelijke informatie verstrekt door Stichting Duurzaam Salland. - ga naar de website

Financiele aspecten

Wat is het financiele voordeel van zonnepanelen en waardoor wordt deze bepaald?

Middels de subsidie verstrekt door de Provincie Overijssel wordt een deel van de aanschafkosten vergoed, waardoor het financiele rendement toeneemt. Het financiele voordeel wordt o.a. bepaald door de aankoopprijs, het vermogen van de panelen, de energieprijs en het vermogensverlies. Voor een indicatie voor uw situatie kunt u gebruik maken van de rendementsberekening die u kunt downloaden onder 'Documenten'.

Hoe kan ik mijn financiele voordeel berekenen?

Op de website (www.raaltewilzon.nl) vindt u een rendementsberekening, waarin u eenvoudig de voor u geldende variabelen kunt invullen. U kunt dan direct zien wat uw financiele voordeel is en wat het rendement is van de installatie. LET OP: deze berekening is een rekenmodel; het kan altijd voorkomen dat de situatie in werkelijkheid afwijkt. Installateurs aangesloten bij het Raalter Installateurs Collectief en Zonopkomst zullen u standaard een dergelijke berekening leveren.

Hoe ziet de offerte er uit?

De installateur komt met een offerte voor het leveren en monteren. Wij raden u aan deze offerte te laten splitsen in een prijs voor het monteren door de installateur en een aparte prijs van de hardware (panelen + omvormer + bevestiging + bekabeling).

De installateur en/of leverancier moet een kopie van de factuur voor de levering en montage aan de penvoerders verstrekken i.v.m. de verantwoording aan de Provincie Overijssel. Er zijn afspraken gemaakt met de installateurs van het Raalter Installateurs Collectief en Zonopkomst. Zij werken volgens een passende methodiek zodat u daar als deelnemer geen omkijken naar heeft. Kiest u voor een andere installateur dan dient u bij de gereedmelding ook aan alle daaraan gestelde voorwaarden te voldoen en de gevraagde bijlagen te overleggen.

Zijn er nog andere voordelen te noemen naast een lagere energierekening bij het plaatsen van zonnepanelen?

Ja. Het zal een positief effect hebben op de waarde of waardebehoud van uw huis en een bijdrage geven waardoor uw woning een hoger energielabel zal krijgen. Tevens levert u door het gebruik van zonnepanelen een bijdrage aan een vermindering van CO2 uitstoot, besparing op het verbruik van fossiele brandstoffen, verkleining noodzaak kern-energiecentrales en een grotere onafhankelijkheid van energiecentrales.

Kan ik de zonnepanelen verzekeren, zo ja hoe?

Ja, de panelen kunnen op uw woonhuisverzekering worden meeverzekerd. Neem hiervoor contact op met uw verzekeringsadviseur. De penvoerder van 'Raalte Wil Zon 2' heeft voor haar woonhuis bij Univé gevraagd wat de jaarkosten voor verzekering van haar systeem zijn. Deze zouden € 5,00 à € 6,00 bedragen. Uiteraard is dat voor iedere situatie weer anders.

Vraagt u er ook naar bij uw installateur, want sommige installateurs hebben een samenwerking met gespecialiseerde verzekeraars (de installateur presenteert de verzekering dan als een soort onderhoudsabonnement).

Is er een maximum gesteld aan de te ontvangen subsidie?

Ja, er is een maximum gesteld. U kunt niet meer krijgen dan de aangevraagde subsidie (€ 0,75 / Wp (waar vervolgens nog de organisatiekosten vanaf gaan)) voor het aantal Wp waarvoor u een intentieverklaring getekend heeft. Indien u meer Wp aanschaft, zult u alleen via de reservelijst kans maken op meer subsidie (opnieuw € 0,75 / Wp (waar vervolgens nog de organisatiekosten vanaf gaan)).

Ondersteund door

Raalte Wil Zon is gesteund door de provincie Overijssel

Stichting Duurzaam Salland