Aan de slag!

Deze site verschaft deelnemers van het project Raalte Wil Zon onafhankelijke informatie verstrekt door Stichting Duurzaam Salland. - ga naar de website

Documenten

Startdocument 'Raalte Wil Zon'

In januari 2012 hebben deelnemers het volgende startdocument ontvangen:

- Startdocument

Officiele documenten 'Raalte Wil Zon 2'

Reglement

Het reglement beschrijft de regels waaraan de deelnemers van 'Raalte Wil Zon' zich moeten houden. Dit reglement is zo opgesteld dat de organisatie straks op een goede en transparante wijze de eindverantwoording naar de Provincie kan opstellen. Zonder goede eindverantwoording kan de provincie de subsidie korten. Leest u dit document daarom goed:

- Reglement Raalte Wil Zon 2

Planning

Ook de planning is erop afgestemd om zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de subsidieregels van de provincie. Bezoekt u voor goed begrip de beide informatiebijeenkomsten en zorg ervoor dat u tijdig de benodigde documenten indient:

- Planning Raalte Wil Zon 2

Formeel deelnameformulier

De deelnemers van Raalte Wil Zon hebben allen een intentieverklaring getekend. Om zeker te zijn van uw deelname (en het aantal Wp waarvoor u meedoet) verzoeken wij u het Formele aanmeldingsformulier Raalte Wil Zon 2 in te dienen vóór 31 maart 2012:

- Formele aanmeldingsformulier Raalte Wil Zon 2

Afronding project

Zodra bij u de panelen zijn geinstalleerd en de installateur is klaar met de aansluiting, kunt u de organisatie daarvan op de hoogte stellen. Dit doet u samen met uw installateur. U vult samen het 'Gereedmeldingsformulier Raalte Wil Zon 2' in en ondertekent beide.

- Gereedmeldingsformulier Raalte Wil Zon 2

Hoe beoordeel ik mijn offertes?

De projectgroep (bestaande uit penvoerders, initiatiefnemers en enkele deelnemers van Raalte Wil Zon) hebben enkele criteria op een rij gezet waar een goede offerte aan moet voldoen. U kunt ze meegeven aan uw contactpersoon bij de leverancier/installateur waar u een offerte opvraagt. De lijsten zijn hieronder te downloaden:

- Aanbevelingen beoordeling hardware / leveranciers
- Aanbevelingen beoordeling installateurs

 

Raalte Wil Zon 1 en 3

De penvoerders van Raalte Wil Zon 1 en 3 hebben hun eigen website opgericht. Daar vindt u alle documenten die u nodig heeft voor de afronding van uw subsidieproject.

 

Presentaties

- Informatiebijeenkomst 22 februari 2012 (volgt nog)

- Informatiebijeenkomst Zonopkomst 1 maart 2012 (volgt nog)

 

Rekenvelden Duurzaam Salland (volgt nog)

- rekenveld voor bedrijven

- rekenveld voor particulieren (eigen geld)

- rekenveld voor particulieren (hypotheek)

- rekenveld voor particulieren (duurzaamheidslening)Ondersteund door

Raalte Wil Zon is gesteund door de provincie Overijssel

Stichting Duurzaam Salland