Aan de slag!

Deze site verschaft deelnemers van het project Raalte Wil Zon onafhankelijke informatie verstrekt door Stichting Duurzaam Salland. - ga naar de website

Specifiek voor bedrijven

Bedrijven hebben een zakelijk energiecontract en betalen een lagere kWh-prijs. Is het dan wel interessant?

Gemiddeld betaalt een bedrijf ongeveer 18 cent per kwh. De terugverdientijd is afhankelijk van de mogelijke fiscale aftrekposten waarover uw accountant u meer over kunt vertellen. Een basis-berekening is te vinden onder 'Documenten'

Zit er BTW in de subsidie?

Nee, de subsidiebedragen zijn exclusief BTW. De subsidie is een bijdrage. Bedrijven kunnen de BTW op de investering wel terugvorderen, maar dit staat volkomen los van de subsidie. Dit natuurlijk voorzover de bedrijven BTW ondernemers zijn.

Mag ik, als bedrijf, buiten de deelnemers wel gebruik maken van het inkoopvoordeel?

Jazeker, maar u in augustus niet een intentieverklaring heeft ingeleverd en niet als deelnemer bent aangemeld, ontvangt geen subsidie. U kunt zich wel aanmelden voor de nieuwe subsidieaanvraag die wordt ingediend door Zonopkomst.

Kan ik gebruik maken van de Energie Investering Aftrek (EIA) en Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)?

In principe kan dit. Het is raadzaam daarover de eigen accountant te raadplegen. Een basisberekening is te maken met het rekenveld onder 'Documenten'.

Als ik ook al subsidie krijg vanuit "Asbest van het dak en zonnepanelen erop" kom ik dan in aanmerking voor subsidie van Raalte Wil Zon?

Nee, de subsidie van de Provincie Overijssel is niet stapelbaar. U kunt uiteraard wel gebruik maken van het inkoopvoordeel bij inkoopcollectieven zoals Zonopkomst en het Raalter Installateurs Collectief.

Als ik ook al subsidie krijg vanuit de SDE-regeling, kom ik dan in aanmerking voor subsidie van Raalte Wil Zon?

Nee, de subsidie van de Provincie Overijssel is niet stapelbaar. U kunt uiteraard wel gebruik maken van het inkoopvoordeel bij inkoopcollectieven zoals Zonopkomst en het Raalter Installateurs Collectief.

Zijn er ook energieleveranciers waar ik, als bedrijf, meer mag salderen dan 5.000 kWh?

Bij nagenoeg alle energiemaatschappijen is dit mogelijk. Er is een aantal maatschappijen zoals Trianel, Greenchoice en Atoomstroom die het maximum van het salderen hebben losgelaten voor het klein-zakelijk verbruik. Voor zover bij ons bekend, kunt u dan tot 50.000 kWh één op één uw eigen opgewekte elektriciteit in mindering brengen op uw verbruik. Voor bedrijven kan dit interessant worden. U dient het bovenstaande wel zelf nog uit te zoeken, te controleren en navraag te doen met de betreffende energiebedrijven of het correct en mogelijk is.  

Ik heb gehoord dat het maximum van het salderen bij bedrijven hoger kan zijn dan bij particulieren?

Dat klopt. Zolang u een kleinverbruiker bent, is dit zelfs zeer interessant. Dat zijn verbruikers met een aansluitwaarde niet groter dan 3x80A. Lees hier meer over salderen.Ondersteund door

Raalte Wil Zon is gesteund door de provincie Overijssel

Stichting Duurzaam Salland